top of page
METTA_Finaal_SR-53.jpg

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Metta Massage & Bodywork

Om mijn massages zo goed mogelijk te laten verlopen, hanteer ik een aantal algemene voorwaarden. Zodra je een afspraak vastlegt bij Metta Massage & Bodywork ga ik ervan uit dat je deze voorwaarden hebt gelezen en hiermee akkoord gaat.

1. Er worden geen anonieme afspraken gemaakt. Je dient je naam, voornaam en contactgegevens correct en volledig mee te geven. Anonieme telefoontjes neem ik eveneens niet aan.

2. Voorafgaand
aan de behandeling wordt er altijd eerst kort een gesprek gehouden met de klant. De klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van zijn/haar (medische) informatie die hij/zij tijdens dit gesprek aan de massagetherapeut verstrekt. Dit is geheel vrijblijvend, maar draagt bij tot een verantwoorde uitvoering van de massagebehandeling.

3. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en zal nooit aan derden worden verstrekt.

4. Ik stel geen medische diagnoses. Bij twijfel kan afgezien worden van de behandeling.

5. Wanneer je koorts hebt, besmettelijk bent, open wonden hebt of steenpuisten heeft, mag er absoluut niet gemasseerd worden. Bij acute blessures, hoge bloeddruk of een andere ziekte is het raadzaam eerst advies aan jouw arts te vragen voordat  je een afspraak maakt.

6. Gemaakte afspraken kunnen enkel telefonisch geannuleerd worden tot 24uur voorafgaand  aan de afspraak, anders wordt er een factuur met een vergoeding van €45 aangerekend. Deze factuur dient binnen de 14 dagen na ontvangst te worden betaald. Bij wanbetaling zal er automatisch gevorderd worden en zal de klant tevens de incassokosten en eventuele meerkosten voor gerechtelijke procedures dienen te betalen.

7. In geval de klant zich onbetamelijk gedraagt ten opzichte van de massagetherapeut zal de behandeling per direct worden beëindigd. De afspraak dient volledig te worden betaald zoals voorzien. De klant wordt tevens op een interne zwarte lijst gezet.

8. De klant voorziet een veilige werkomgeving voor de massagetherapeut. Agressieve dieren houdt je buiten bereik.

9. Metta Massage & Bodywork behoudt zich het recht om ten allen tijde een afspraak te weigeren indien de klant op een interne zwarte lijst staat, de veiligheid niet kan worden gegarandeerd of de locatie van de klant niet per auto kan worden bereikt.

10. De persoonsgegevens van de klant worden niet langer dan noodzakelijk bewaard en zullen enkel worden verwerkt voor de belastingaangifte, wanneer het bedrijf daar wettelijk toe verplicht wordt. 

11. De algemene voorwaarden kunnen ten alle tijde door Metta Massage & Bodywork worden aangevuld of worden aangepast.

copyright-symbol-icon-vector-illustration_edited_edited.png

2024       Metta Massage & Bodywork BE1004.332.357

bottom of page